biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad vidje narod, da Mojsije zadugo ne silazi s gore, skupi se narod kod Arona i zatraži od njega: "Hajde. Napravi nam boga, koji će ići pred nama, jer ne znamo, što bi tome Mojsiju, čovjeku, koji nas izvede iz zemlje egipatske."

2 Aron im odgovori: "Poskidajte zlatne naušnice, što ih nose na ušima žene vaše, sinovi vaši i kćeri vaše, i donesite mi ih."

3 Sav narod poskida zlatne naušnice, što su ih nosili na ušima, i donese ih Aronu.

4 On ih uze od njih, preli ih i napravi od njih tele liveno. Tada oni povikaše: "Ovo je bog tvoj, Izraele, koji te izvede iz zemlje egipatske."

5 Kad to vidje Aron, napravi žrtvenik pred njim, i proglasi Aron glasno: "Sutra je svetkovina u čast Gospodu."

6 Sutradan rano ustadoše, žrtvovaše žrtvu paljenicu i prinesoše žrtvu mirotvornu, i posjeda narod da jede i pije. Onda se digoše da igraju.

7 Ali Gospod reče Mojsiju: "Idi, siđi dolje, jer narod tvoj, što si ga izveo iz zemlje egipatske, čini zlo.

8 Brzo zađoše s puta, što sam im ga zapovjedio. Napraviše sebi tele liveno, pokloniše mu se, prinesoše mu žrtvu i povikaše: "Ovo je bog tvoj, Izraele, koji te izvede iz zemlje egipatske."

9 Još reče Gospod Mojsiju: "Promatrao sam narod taj, i vjeruj mi, to je narod tvrdovrat.

10 Sad pusti me, da se raspali gnjev moj na njega i da ga uništim, a tebe ću učiniti narodom velikim."

11 Mojsije gledao je da blaži Gospoda, Boga svojega, pa reče: "Zašto, Gospode, da se raspaljuje gnjev tvoj na narod tvoj, što si ga izveo iz zemlje egipatske snagom velikom i rukom jakom?

12 Zašto da mognu govoriti Egipćani: 'Lukavo ih izvede, da ih pomori u gorama i da ih istrijebi sa zemlje!' Povrati se od raspaljenoga gnjeva svojega, i neka ti bude žao zbog zla, što si ga namijenio narodu svojemu.

13 Spomeni se Abrahama, Izaka i Izraela, sluga svojih, kojima si se sam sobom zakleo i obećao: 'Umnožit ću potomstvo vaše kao zvijezde na nebu i svu tu zemlju, o kojoj sam govorio, dat ću potomcima vašim, i oni je imaju zauvijek posjedovati.' "

14 Tada se sažali Gospodu radi zla, kojim se bio zaprijetio narodu svojemu.

15 I Mojsije se vrati i siđe s gore s obadvije ploče zakona u ruci. Ploče su bile napisane na obadvije strane; sprijeda i straga bile su napisane.

16 Od samoga Boga bile su ploče napravljene, i pismo je bilo pismo Božje, na ploče urezano.

17 Kad Jošua začu veliku viku naroda, reče Mojsiju: "Vika je bojna u taboru."

18 Ali on odgovori: "Nije to vika pobjedna, a niti vika pobijeđenih: čujem samo pjevanje."

19 Kad se približi taboru, ugleda tele i ples. Tada se razgnjevi Mojsije, i baci ploče iz ruke i razbi ih pod gorom.

20 Uze tele, što su ga bili napravili, spali ga u ognju i satre ga u prah, prosu ga u vodu, i to dade piti sinovima Izraelovim.

21 I reče Mojsije Aronu: "Što ti učini ovaj narod, te mu nanese tako tešku krivnju?"

22 Aron odgovori: "Ne ljuti se, gospodaru moj. Ti znaš sam, kako je ovaj narod zao.

23 Zatražiše od mene: 'Napravi nam boga, koji će idi pred nama, jer ne znamo, što bi tome Mojsiju, čovjeku, koji nas izvede iz zemlje egipatske.'

24 Ja im rekoh: 'Tko ima zlata, neka ga skine sa sebe.' I dadoše mi ga, i ja ga bacih u oganj, i izađe ovo tele."

25 Kad Mojsije vidje, da je narod tako razuzdan bio, jer mu je Aron bio popustio uzde na zloradost neprijatelja njihovih.

26 Stade Mojsije na vrata tabora i povika: "Tko je za Gospoda, ovamo k meni." Tada se skupiše oko njega svi sinovi Levijevi.

27 Njima reče: "Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: "Svaki neka pripaše svoj mač uz bedro svoje. Prođite kroz tabor od jednih vrata do drugih, svaki neka ubije brata svojega, prijatelja svojega i rođaka svojega."

28 Sinovi Levijevi učiniše po zapovijedi Mojsijevoj, i pogibe naroda u taj dan oko tri tisuće ljudi.

29 Tada reče Mojsije: "Napunite danas sebi ruke za Gospoda, jer se je svaki borio proti sinu svojemu i proti bratu svojemu; zato neka budete danas blagoslovljeni."

30 Drugi dan reče Mojsije narodu: "Teško se ogriješiste. Zato ću uzaći Gospodu. Može biti da izmolim oproštenje za grijehe vaše."

31 Tako se vrati Mojsije natrag Gospodu i reče: "Ah, teško sagriješi narod ovaj, napravivši sebi boga od zlata.

32 Ipak mu sada oprosti grijeh njegov. Ako nećeš, onda me radije izbriši iz knjige, koju vodiš."

33 Gospod odgovori Mojsiju: "Tko se je ogriješio proti meni, toga ću samo izbrisati iz knjige svoje.

34 A sada idi i povedi narod, kamo sam ti zapovjedio. Evo, moj će anđeo ići pred tobom. Ali kad dođe vrijeme pohoda, kaznit ću na njima grijeh njihov."

35 I Gospod je udarao narod zato, jer je bio dao napraviti tele, što ga napravi Aron.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)