biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Napravi i žrtvenik, koji će služiti za paljenje kada; napravi ga od drveta akacije.

2 Neka bude jedan lakat dug i jedan lakat širok četverouglast i dva lakta visok. Rogovi njegovi imaju da čine jedan komad s njim.

3 Pozlati ga čistim zlatom, i ploču njegovu i stijene njegove unaokolo i rogove rogove. Napravi mu vijenac zlatan unaokolo.

4 I napravi mu dva koluta zlatna ispod vijenca s obje strane i pričvrsti ih na obje strane njegove. Kroz njih neka se provuku motke, da se može na njima nositi.

5 Motke napravi od drveta akacije i pozlati ih.

6 Postavi ga pred zavjes, što visi pred kovčegom zakona, pred pomirilištem, što je nad kovčegom zakona, gdje ću se objavljivati tebi.

7 Aron neka tada na njemu pali miomirisni kad. Svako jutro, kad sprema svjetionice, neka ga pali.

8 I kad Aron podvečer postavlja svjetionice, neka ga pali. Neka to bude vaš kad redoviti pred Gospodom kroz sve naraštaje.

9 Ne smijete na njemu prinositi niti nezakonitoga kada, niti žrtve paljenice i prinosa. Ne smijete ni naljev lijevati na njemu.

10 Aron neka jedanput u godini na rogovima njegovim izvrši očišćenje. Krvlju žrtve za grijeh, što se prinosi za očišćenje, neka na njemu izvrši očišćenje jedanput u godini kroz sve naraštaje: presvet je on Gospodu."

11 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

12 "Kada pri brojenju odrediš broj sinova Izraelovih, neka svaki dadne Gospodu otkup za život svoj, kad ih se broji, da kod brojenja njihova ne dođe na njih kakva kazna.

13 Neka dadne svaki, koji se mora podvrći brojenju, ovo: pola šekela pola šekela Svetišta, (dvadeset gera ima šekel), pola šekela kao prilog Gospodu.

14 Svaki, koji se mora podvrći brojenju, od dvadeset godina i više, ima dati prilog Gospodu.

15 Bogataš neka ne daje više, a siromah ne manje od pola šekela, kad dajete prilog Gospodu kao otkup za život svoj.

16 Upotrijebi novce otkupne, što ih uzimaš od sinova Izraelovih, za službu u Šatoru sastanka, da bude za sinove Izraelove na spomen milostiv pred Gospodom i za otkup života vašega."

17 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

18 "Napravi i umivaonicu od mjedi i mjedeno podnožje njezino za umivanje, postavi je između Šatora sastanka i žrtvenika i nalij u nju vode,

19 Da Aron i sinovi njegovi iz nje peru svoje ruke i noge.

20 Neka se peru vodom, da ne umru, kad ulaze u Šator sastanka, ili kad pristupaju k žrtveniku, da služe i da pale žrtvu ognjenu Gospodu.

21 Tada neka tu peru svoje ruke i noge, da ne umru. Ova uredba ima vječnu valjanost za njih, za njega i potomke njegove kroz sve naraštaje."

22 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

23 Uzmi sebi mirisa najboljih, naime smirne najčistije pet stotina šekela i pola toliko, dvjesta pedeset šekela cimeta mirisavoga, onda dvjesta pedeset šekela trstike mirisave,

24 I pet stotina šekela kasije po šekelu Svetišta, uz to jedan hin ulja maslinova.

25 Od toga napravi sveto ulje za pomazanje, mirisnu pomast, kakvu pravi pomastar. To neka bude sveto ulje za pomazanje.

26 Pomaži njim Šator sastanka i kovčeg zakona,

27 Stol i sve sprave njegove, svijećnjak i sprave njegove i žrtvenik kadioni;

28 Onda žrtvenik za žrtve paljenice i sve sprave njegove i umivaonica i podnožje njezino.

29 Tako ih imaš posvetiti, da budu presveti. Svaki, koji ih se dotakne, postat će svet.

30 Pomaži njim i Arona i sinove njegove i posveti mi ih tako za službu svećeničku.

31 A sinovima Izraelovim zapovjedi ovo: 'Kao sveto ulje za pomazanje ima to kod vas vrijediti kroz sve naraštaje.

32 Ni na jedno tijelo čovječje ne smije se ono izliti. Ne smijete tako miješati nijedno drugo ulje, jer to je sveto i ima vam vrijediti kao sveto.

33 Tko takvo ulje namiješa ili nešto od toga dadne nepovlaštenu, ima se istrijebiti iz naroda svojega.' "

34 Još zapovjedi Gospod Mojsiju: "Uzmi sebi mirisa, naime stakte, kadionih školjki, galbana, mirisnih trava i čista tamjana, sve u jednakim dijelovima,

35 I od toga napravi kad, miris, kakav pravi pomastar, posoljen, čist, za svetu uporabu.

36 Jedan dio od toga istucaj posve sitno i stavi nešto od toga pred kovčeg zakona u Šatora sastanka, gdje ću ti se objavljivati; to vam ima vrijediti kao presveto.

37 Sličnoga kada, kakav imaš napraviti, ne smijete sebi praviti, taj vam ima biti kao posvećen Gospodu.

38 Ako bi tko sebi napravio sličan, da se naslađuje njegovim mirisom, ima se istrijebiti iz naroda svojega."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)