biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 "Ovako imaš postupati s njima, da mi ih posvetiš za službu svećeničku: Uzmi junca i dva ovna bez pogrješke.

2 Kruh nekvasan i s uljem zamiješene kolače nekvasne i uljem namazane pogače nekvasne, što ih imaš prirediti od bijeloga brašna pšeničnoga.

3 Metni ih u jednu košaricu i u košarici prinesi ih ovamo, uz to junca i obadva ovna.

4 Neka onda Aron i sinovi njegovi dođu na ulaz u Šator sastanka i neka se očiste vodom.

5 Uzmi haljine i stavi na Arona košulju, plašt, što pripada oplećku, i oplećak s naprsnikom. Opaši ga pojasom oplećka.

6 Metni mu kapu na glavu i na kapu pričvrsti svetu pločicu.

7 Uzmi onda ulje pomazanja, izlij mu ga na glavu i pomaži ga.

8 Nato sinove njegove dovedi i obuci im košulje.

9 Opaši ih, Arona i sinove njegove, pojasom i metni im visoke kape na glave. Tako će im pripasti svećeništvo po vječno valjanom redu. Postavi tako Arona i sinove njegove u službu njihovu.

10 Onda dovedi junca pred Šator sastanka. Aron i sinovi njegovi neka polože ruke juncu na glavu.

11 Nato zakolji junca pred Gospodom na ulazu u Šator sastanka.

12 Uzmi nešto od krvi junčeve i pomaži prstom rogove žrtveniku. Svu ostalu krv izlij na podnožje žrtveniku.

13 Uzmi sve salo, što pokriva drob, mrežicu na jetrima i obadva bubrega sa salom na njima i zapali na žrtveniku.

14 Meso junčevo, kožu njegov i balegu spali izvan tabora; to je žrtva za grijeh.

15 Nato uzmi ovna jednoga, a Aron i sinovi njegovi neka polože ruke na glavu ovnu.

16 Zakolji ovna, uzmi krvi njegove i poškropi njom okolo žrtvenika.

17 Ovna rasijeci na dijelove, operi mu drob i noge i metni ih uz ostale dijelove i uz glavu njegovu.

18 Onda spali svega ovna na žrtveniku. To je žrtva paljenica Gospodu, miris ugodan, žrtva ognjena Gospodu.

19 Nato uzmi drugoga ovna, a Aron i sinovi njegovi neka opet Polože ruke na glavu ovnu.

20 Zakolji ovna, uzmi nešto od krvi njegove i pomaži njom jagodicu desnoga uha Aronu i sinovima njegovim, isto tako palac desne ruke njihove i nožni palac njihov. Preostalu krv prolij na žrtvenik unaokolo.

21 Onda uzmi nešto od krvi, što je na žrtveniku, i od ulja za pomazanje i poškropi tim Arona i haljine njegove, isto tako sinove njegove i haljine sinova njegovih, da se posvete on i haljine njegove i isto tako sinovi njegovi i haljine sinova njegovih.

22 Uzmi salo ad ona, tusti rep i salo, što pokriva drob, mrežicu na jetrima i obadva bubrega sa salom na njima i stegno desno, jer je to ovan posvetni.

23 Dalje jedan krušac, jedan kolač s uljem pečen i jednu pogaču iz košarice s nekvasnim kruhovima, što stoji pred Gospodom.

24 To sve podaj u ruke Aronu i Sinovima njegovim, i žrtvuj to Gospodu podizanjem i mahanjem.

25 Uzmi im to opet iz ruku i zapali na žrtveniku za žrtvu paljenicu, da bude miris ugodan pred Gospodom; to je žrtva ognjena Gospodu.

26 Onda uzmi grudi ovna posvetnoga, koji je za Arona, te ih žrtvuj Gospodu podizanjem i mahanjem. I neka to bude dio tvoj.

27 Grudi, što su se primicale i odmicale, i stegno, što se je podizalo, to, što se je primicalo i odmicalo, te podizalo od ovna posvetnoga za Arona i sinove njegove, pro glasi posvećenim.

28 To neka od sinova Izraelovih dobivaju Aron i sinovi njegovi kao vječnu pristojbu, jer je to žrtva podizanja, i kao žrtvu podizanja neka sinovi Izraelovi daju od svojih žrtava mirotvornih, kao svoju žrtvu podizanja Gospodu.

29 Svete haljine Aronove imaju prijeći na sinove njegove nakon njega, da se u njima pomazuju i u službu namještaju.

30 Sedam dana ima ih nositi između sinova njegovih onaj, koji mjesto njega bude svećenik, kad ulazi u Šator sastanka, da služi u svetinji;

31 Uzmi ovna posvetnoga i skuhaj meso njegovo na mjestu svetom.

32 Meso ovna i kruh, što je u košarici, neka jedu Aron i sinovi njegovi na ulazu u Šator sastanka.

33 To smiju jesti samo oni, za koje se izvršila žrtva pomirenja, kad bi se u službu svoju namještali i posvećivali. Ali stranac ne smije od toga jesti; jer je sveto.

34 Ali ako nešto preostane do ujutro od mesa žrtve posvetne i od kruha, onda spali, što je preostalo. Ne smije se ništa više od toga jesti; jer je sveto.

35 Postupaj s Aronom i sinovima njegovim točno onako, kako sam ti zapovjedio. Posveta ima trajati sedam dana.

36 Žrtvuj svaki dan junca kao žrtvu pomirenja za grijeh. Očisti žrtvenik od grijeha čineći na njemu obrede očišćenja, i pomaži ga, da ga posvetiš.

37 Sedam dana čini službu pomirenja na žrtveniku i posvećuj ga. Tako će žrtvenik postati presvet. Svaki, koji se dotakne žrtvenika, postat će svet.

38 Ovo prinosi na žrtveniku: Dva janjeta od godine, dan na dan bez prekida.

39 Jedno janje žrtvuj ujutro, drugo podvečer,

40 Uz to desetinu efe bijeloga brašna, što je umiješeno s četvrtinom hina ulja od stučenih maslina. Kao naljev ima dopasti četvrt hina vina za prvo janje.

41 Drugo janje imaš žrtvovati podvečer. Postupaj pri tom kao ujutro s prinosom i naljevom. Neka bude za miris ugodni, žrtva ognjena Gospodu.

42 To se ima kod vas prinositi kao redovita žrtva paljenica kroz sve naraštaje pred Gospodom na ulazu u Šator sastanka, gdje vam se objavljujem, da tamo govorim s tobom.

43 Tamo ću se objavljivati sinovima Izraelovim, i slavom mojom posvetit će se.

44 Posvetit ću Šator sastanka i žrtvenik, i Arona i sinove njegove posvetit ću, da mi služe kao svećenici.

45 Prebivat ću među sinovima Izraelovim i bit ću Bog njihov.

46 Oni imaju spoznati, da sam ja, Gospod, Bog njihov, koji ih je izveo iz zemlje egipatske, da prebivam među njima, ja, Gospod, Bog njihov.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)