biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Uzmi k sebi između sinova Izraelovih brata svojega Arona sa sinovima njegovim, da mi služi kao svećenik: Aron i sinovi Aronovi Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

2 Napravi svete haljine bratu svojemu Aronu, njemu u čast i za ukras.

3 Govori ti sa svima ljudima vještim, koje sam napunio duha umjetničkoga, neka naprave Aronu haljine, da se može posvetiti i da mi služi kao svećenik.

4 Ovo su haljine, što ih imaju napraviti: Naprsnik, oplećak, plašt, košulja od tkanine, kapa i pojas. Neka dakle naprave svete haljine bratu tvojemu Aronu sa sinovima njegovim, da mi služi kao svećenik.

5 I neka za to uzmu zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana.

6 Oplećak neka naprave od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga s umjetnim vezivom.

7 Neka ima dva plećna komada, što se mogu sklopiti. Na obadva kraja njegova neka se vežu skupa.

8 Tkanica, što je na njemu, da se s njom priveže, neka bude jednakog rada i od jednoga komada s njim, od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga.

9 Uzmi onda dva oniksa kamena i urezi u njih imena sinova Izraelovih:

10 šest imena na jedan kamen i ostalih šest imena na drugi kamen, po redu, kojim su bili rođeni.

11 Vještinom klesarskom i rezbarskom ureži u obadva kamena imena sinova Izraelovih. Okuj ih u zlatan pleter,

12 I metni onda obadva kamena na plećne komade oplećka kao kamene spomene na sinove Izraelove. Aron neka nosi pred Gospodom imena njihova na svojim ramenima za spomen.

13 Onda napravi kopče od zlata,

14 I dva lančića od čistoga zlata. Opleti ih i napravi kao vrpce i pričvrsti te pletene lančiće za kopče.

15 Onda napravi naprsnik Božjih presuda umjetničkim radom. Napravi ga kao oplećak od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga.

16 Neka bude četverouglast, predvostručen, pedalj dug i širok.

17 Udari po njemu drago kamenje u četiri reda unaokolo. U prvom redu neka bude karneol, topaz i smaragd;

18 U drugom redu rubin, safir i dijamant;

19 U trećem redu hijacint, ahat i ametist;

20 U četvrtom redu krizolit, oniks kamen i jaspis. Neka se umetnu u zlato okovani.

21 Broj kamenova neka bude dvanaest, toliko je bilo imena sinova Izraelovih. Neka budu umjetnički urezani kao pečat, svaki proviđen imenom jednoga od dvanaest plemena.

22 Pričvrsti onda na naprsnik kao vrpce pletene lančiće od čistoga zlata.

23 Napravi zato na naprsniku dvije zlatne karike i pričvrsti obadvije karike na obadva kraja naprsniku.

24 Onda pričvrsti obadva lančića zlatna na dvije karike na krajevima naprsniku.

25 Druga obadva kraja od obadva lančića pričvrsti na obadvije kopče i ove metni na plećne komade oplećka sprijeda.

26 Tada napravi dvije drage karike zlatne i pričvrsti ih na oba dva kraja naprsnika, na unutrašnji rub njegov, što je okrenut prema oplećku.

27 Napravi još dvije zlatne karike i pričvrsti ih na obadva plećna komada oplećka, ozdo na prednjoj strani njegovoj, tamo, gdje se pripinje, povrh tkanice oplećka.

28 Neka se onda priveže naprsnik karikama njegovim za karike oplećka vrpcom od skerleta modroga, tako da stoji naprsnik nad tkanicom oplećka i da se ne pomiče od oplećka.

29 Neka tako nosi Aron imena sinova Izraelovih na naprsniku Božjih presuda na srcu svojem, kadgod ulazi u Svetište, na vječni spomen Gospoda.

30 U naprsnik Božjih presuda metni Urim i Tumim, da počivaju na srcu Aronovu, kadgod stupi pred Gospoda. Tako neka Aron neprestano nosi pred Gospodom na svojemu srcu Božje presude za sinove Izraelove.

31 Potom napravi plašt za oplećak sav od skerleta modroga.

32 U sredini neka bude prorez za vrat, i okolo proreza neka bude rub otkan. Taj, prorez neka bude kao u oklopa, da se ne razdre.

33 Odozdo na rubu njegovu napravi granatne jabuke od modrog i crvenog skerleta i grimiza okolo ruba, i među njima unaokolo zlatne zvončiće;

34 Tako da se oko ruba plašta zlatni zvončići izmjenjuju sa granatnim jabukama.

35 Aron neka ga nosi, da u njemu obavlja svetu službu, da se čuje zvonjenje, kadgod on ulazi u Svetište pred Gospoda i kadgod izlazi; inače bi morao umrijeti.

36 Onda napravi pločicu od čistoga zlata i na njoj ureži, kako se urezuje pismo u pečat, ove riječi: 'Posvećeno Gospodu'.

37 Pričvrsti je za vrpcu od modrog skerleta, da se može nositi na kapi; neka stoji sprijeda na kapi.

38 I neka bude na čelu Aronovu, da Aron uzme na sebe zlodjela, što ih počine sinovi Izraelovi kod prinosa svih svojih svetih darova. Neka bude neprestano na čelu njegovu, da ih tako učini milima pred Gospodom.

39 Napravi košulju od finoga lana i napravi kapu od finoga lana i napravi pojas umjetno vezen.

40 Za sinove Aronove napravi košulje i napravi im pojasove i visoke kape u čast i za ukras.

41 Pa tim zaodjeni brata svojega Arona i sinove njegove i pomaži ih, stavi ih u službu njihovu i posveti ih, da mi služe kao svećenici.

42 Napravi im haljine lanene, da se pokrije golo tijelo, i neka dosežu od bedara do nogu.

43 Aron i sinovi njegovi neka ih nose, kadgod ulaze u Šator sastanka ili pristupaju k žrtveniku da obave službu u Svetištu, da ne naprte krivnju na sebe te ne umru. Ova uredba ima za njega i potomke njegove vječnu valjanost."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)