biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 "Onda podigni žrtvenik od drveta akacije, pet lakata dug i pet lakata širok. Žrtvenik ima biti četverouglast i tri lakta visok.

2 Metni mu na četiri ugla rogove. Rogovi imaju da čine jednu cjelinu s njim. I okuj ga u mjed.

3 I lonce mu za skupljanje pepela, lopatice, kotliće, viljuške i kliješta, sve mu posuđe napravi od mjedi.

4 Onda mu napravi rešetku mrežastu od mjedi i stavi na rešetku četiri koluta od mjedi na četiri ugla njezina.

5 Pričvrsti je ispod ophodnog stepena žrtvenika odozdo, tako da rešetka dopire sve do pola visine žrtvenika.

6 Napravi za žrtvenik motke od drveta akacije i okuj ih u mjed.

7 Ove motke imaju se utaknuti u kolute, tako da budu motke s obje strane žrtveniku, kada se nosi.

8 Napravi ga od dasaka tako, da je šupalj. Kao što ti je pokazano na gori, tako imaju napraviti.

9 Dvorište Šatoru napravi ovako: Na južnoj strani neka budu zavjesi za dvorište od finoga lana uzvedenoga, sto lakata dugi za ovu stranu.

10 Uz to dvadeset stupova sa dvadeset stopica njihovih od mjedi. Kuke stupova i koluti njihovi neka budu od srebra.

11 Isto tako napravi za sjevernu uzdužnu stranu zavjese što lakata duge, uz to dvadeset stupova sa dvadeset stopica njihovih od mjedi. Kuke stupova i koluti njihovi imaju biti od srebra.

12 Za širinu dvorišta na zapadnoj strani imaju biti zavjesi pedeset lakata dugi; uz to deset stupova sa deset stopica njihovih.

13 širina dvorišta na istočnoj strani ima biti pedeset lakata.

14 I to neka budu zavjesi od petnaest lakata na jednoj strani, uz to tri stupa sa tri stopice njihove.

15 Na drugoj strani isto tako zavjesi od petnaest lakata, uz to tri stupa sa tri stopice njihove.

16 Ulaz u dvorište neka ima zavjes dvadeset lakata dug od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga s umjetnim vezivom, uz to četiri stupa sa četiri stopice njihove.

17 Svi stupovi dvorišta unaokolo neka imaju srebrne kolute. I kuke njihove neka budu od srebra, stopice njihove od mjedi.

18 Dvorište ima biti što lakata dugo, pedeset lakata široko i pet lakata visoko. Zavjesi neka budu od finoga lana uzvedenoga i stopice od mjedi.

19 Sve posuđe u Šatoru, za svaku službu u njemu, i sve kolje njegovo, kao i sve kolje dvorišta neka bude od mjedi.

20 Zapovjedi sinovima Izraelovim, da ti donosu čistoga ulja od stučenih maslina za svijećnjak, da bi svjetionice mogle gorjeti neprestano.

21 U Šatoru sastanka izvan zavjesa, što je pred kovčegom sa zakonom, neka ga opremaju Aron i sinovi njegovi, da gori od večera do jutra pred Gospodom. Ovaj zakon neka ima vječnu valjanost za sve naraštaje sinova Izraelovih."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)