biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Šator napravi od deset zavjesa. Oni imaju biti izrađeni od finoga lana uzvedenoga, od modrog i crvenog skerleta i od grimiza s likovima kerubina, kako ih napravi umjetnik.

2 Svaka zavjesa ima biti dvadeset i osam lakata dug i četiri lakta širok. Ista mjera ima biti za sve zavjese.

3 Po pet zavjesa ima se sastavljati skupa.

4 Uz to napravi petlje od modroga skerleta na rubu krajnjega zavjesa jednog sastavljenog komada, isto tako na rubu krajnjega zavjesa drugog sastavljenog komada.

5 Pedeset petalja pričvrsti na jednom zavjesu i pedeset na rubu zavjesa, što pripada drugom sastavljenom komadu, tako da petlje stoje jedna prema drugoj.

6 Uz to napravi pedeset zlatnih kuka i sveži zavjese kukama jedan s drugim, tako da bude Šator jedna cjelina.

7 Onda napravi zavjese od kostrijeti za pokrov nad Šatorom. Upotrijebi za to jedanaest zavjesa.

8 Zavjes svaki ima biti trideset lakata dug i četiri lakta širok. Ista mjera ima biti za jedanaest zavjesa.

9 Sastavi pet zavjesa zasebe u jedan komad i isto tako šest drugih zavjesa zasebe. Šesti zavjes na prednjoj strani Šatora predvostruči.

10 Napravi pedeset petalja na rubu zadnjega zavjesa jednog sastavljenog komada i isto tako pedeset na rubu zadnjega zavjesa drugog sastavljenog komada.

11 Napravi onda pedeset mjedenih kuka, utakni ove kuke u petlje i sastavi tako pokrov u jednu cjelinu.

12 A što je više u Šatorskih zavjesa, polovina zavjesa, što preteće, neka visi na zadnjoj strani Šatora.

13 I od onoga, što preteće na dužini Šatorskih zavjesa, neka po jedan lakat visi na obje strane Šatora, da ga zaklanja.

14 Uz to napravi pokrov Šatoru od koža ovnujskih crveno obojenih i povrh njega pokrov od koza jazavčeve.

15 Napravi za Šator daske od drveta akacije, što će stajati uspravo.

16 Svaka daska ima biti deset lakata duga, a lakat i po lakta široka.

17 Svaka daska mora da ima po dva klina, što su među se svezana. Tako imaš napraviti sve daske za Šator.

18 Na daskama za Šator napravi: dvadeset dasaka za podnevnu stranu, južnu stranu.

19 Ispod dvadeset dasaka stavi četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod jednu dasku za dva klina njezina.

20 Isto tako za drugu stranu Šatora, za sjevernu stranu, dvadeset dasaka,

21 I četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod svaku dasku.

22 Za zadnju stranu Šatora, zapadnu stranu, napravi šest dasaka.

23 Osim toga napravi još dvije daske za uglove Šatora na zadnjoj strani.

24 Neka budu odozdo dvokrake i isto tako odozgo dvokrake do prvoga koluta. Tako imaju biti napravljene obadvije. One imaju tvoriti obadva ugla.

25 Neka bude dakle osam dasaka sa svojim srebrnim stopicama, u svemu šesnaest stopica, po dvije stopice ispod svake daske.

26 Dalje imaš napraviti prijevornice od drveta akacije, pet za daske na jednoj strani Šatora,

27 Pet prijevornica za daske na drugoj strani Šatora i pet prijevornica za daske na zadnjoj strani Šatora prema zapadu.

28 Srednja prijevornica ima ići sredinom dasaka od jednoga kraja do drugoga.

29 Daske okuj zlatom, kolute, kroz koje se utaknu prijevornice, napravi od zlata, i prijevornice okuj zlatom.

30 Onda uredi Šator onako, kako ti je bilo pokazano na gori.

31 Dalje onda napravi zavjes od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga. Napravi ga umjetničkim radom s kerubinima.

32 Pričvrsti ga na četiri stupa od drveta akacije, što su zlatom okovani i imaju kuke od zlata i stoje na četiri srebrne stopice.

33 Objesi zavjes o kuke i unesi za ovaj zavjes kovčeg zavjeta. Zavjes neka vam služi kao pregrada između svetinje i Svetinje nad svetinjama.

34 Potom stavi pomirilište na kovčeg zakona u Svetinji nad svetinjama.

35 Stol postavi izvan zavjesa, a svijećnjak naprema stolu na južnoj strana Šatora; stol naime postavi na sjevernu stranu.

36 Napravi i za ulaz u Šator zavjes od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga u šarolikom radu.

37 Za ovaj zavjes podigni pet stupova od drveta akacije i okuj ih zlatom. Kuke njihove imaju biti od zlata. Salij za njih pet stopica od mjedi."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)