biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 "Ovo su pravne odredbe, što ćeš im ih predložiti:

2 Ako kupiš roba hebrejskoga, neka te služi šest godina. U sedmoj godini ima se pustiti na slobodu bez otkupa.

3 Ako je došao neoženjen, neka opet otide neoženjen; ako je bio oženjen, neka i žena njegova ide s njim.

4 Ako ga gospodar njegov oženi, i žena mu rodi sinove ili kćeri, žena s djecom svojom ima ostati gospodaru svojemu, a on neka se pusti na slobodu sam.

5 Ako li izjavi rob: 'Volim gospodara svojega, ženu svoju i djecu svoju, neću da otidem na slobodu'.

6 Onda neka ga gospodar njegov dovede pred sud i postavi ga pred vrata ili pred dovratke. Ondje neka mu gospodar njegov probuši uho njegovo šilom, pa neka mu bude rob zauvijek.

7 Ako netko proda kćer svoju, da bude ropkinja, neka ona ne bude puštena na slobodu kao robovi.

8 Ne bude li po volji gospodaru svojemu, kojemu je predana, neka pusti, da se otkupi. A nema vlasti prodati je u tuđi narod, ako je odbaci.

9 A ako je dadne sinu svojemu, neka postupa s njom po pravu kćeri.

10 Ako uzme sebi još drugu, ne smije joj prikratiti hranu mesnu, odjeću i ženidbeni život.

11 Ali ako joj ovo troje ne ispuni, onda smije ona slobodno otići bez odštete, bez otkupa.

12 Tko drugoga udari, tako da umre, ima se kazniti smrću.

13 Ako to nije učinio hotimično, nego mu ga Bog metnuo pod ruku, odredit ću ti mjesto, kamo može uteći.

14 Ali ako netko usmrti drugoga hotimično, i iz prijevare, odvuci ga od žrtvenika mojega da umre.

15 Tko udari oca svojega ili mater svoju, ima se kazniti smrću.

16 Tko ugrabi čovjeka pa ga je već prodao, ili je još u ruci njegovoj, ima se kazniti smrću.

17 Tko proklinje oca svojega ili mater svoju, ima se kazniti smrću.

18 Ako se posvade ljudi, pa jedan udari drugoga kamenom ili grudom zemljanom, tako da ovaj doduše ne umre, ali pane u postelju.

19 Ako se pridigne i može van o štapu svojemu, onda onaj drugi, koji ga je udario, neka se ne kazni, samo mu mora nadoknaditi dangubu i platiti troškove za liječenje.

20 Udari li netko roba svojega ili ropkinju svoju štapom, tako da mu pod rukom umru, mora se to kazniti.

21 Ako li dotični još jedan ili dva dana ostane na životu, neka se ne kazni, jer se radi o vlastitom novcu njegovu.

22 Ako se posvade ljudi i pritom ženu trudnu tako udare, da pometne, ali nikakve daljne štete ne bude, onda ima krivac platiti novčanu globu, koliko mu naloži muž ženin i presude suci.

23 Ako li nastane daljna šteta onda imaš dati život za život,

24 Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu,

25 Opeklina za opeklinu, ranu za ranu, modricu za modricu.

26 Udari li netko roba svojega ili ropkinju svoju u oko, te ga iskopa, ima ih pustiti na slobodu za oko njihovo.

27 Ako izbije zub robu svojemu ili ropkinji svojoj, ima ih pustiti na slobodu za zub njihov.

28 Ako vol ubode muža ili ženu tako, da nastupi smrt, ima se kamenovati vol, ali meso njegovo neka se ne jede, a gospodar vola ipak se ne kazni.

29 A ako je vol već otprije bio bodač i gospodar njegov bio opomenut, a on ga ipak nije čuvao, onda se vol ima kamenovati, ako je usmrtio muža ili ženu, gospodar njegov ima se kazniti smrću.

30 Ali ako mu se naloži novčana globa, onda ima za život svoj platiti otkup, koliko se od njega zatraži.

31 Ako ubode dječaka ili djevojku, ima se postupati s njim po istom pravu.

32 Ako vol ubode roba ili ropkinju, ima platiti gospodaru njihovu trideset srebrnjaka, a vol ima se kamenovati.

33 Ako netko ostavi otkrivenu jamu, ili ako netko iskopa jamu pa je ne pokrije, i onda upadne u nju vol ili magarac,

34 Tada ima vlasnik jame dati odštetu; on mora gospodara novcem namiriti, a uginula životinja će njemu pripasti.

35 Ako čiji vol ubode vola kojemu drugomu tako da ugine, onda oni imaju prodati vola živoga i cijenu njegovu podijeliti, a uginulu životinju imaju među se podijeliti.

36 Ali ako se je znalo, da je vol već otprije bio bodač, a vlasnik njegov nije ga čuvao, onda on mora kao punu odštetu dati vola za vola, a uginula životinja će njemu pripasti.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)