biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad Jetro, svećenik midjanski, tast Mojsijev, doču sve, što učini Bog Mojsiju i Izraelu, narodu svojemu, da naime izvede Gospod Izraelce iz Egipta.

2 Tada Jetro, tast Mojsijev, uze sa sobom ženu Mojsijevu Ziporu, koju je on bio poslao natrag,

3 I obadva sina njezina. Jedan od njih zvao se Geršom, jer je bio rekao: "Došljak sam bio u zemlji tuđoj,"

4 A drugi Eliezer, jer je bio rekao: "Bog oca mojega bio je pomoć moja i izbavio me od mača faraonova."

5 I dođe Jetro, tast Mojsijev, sa sinovima njegovim i ženom njegovom k Mojsiju u pustinju, gdje se je bio utaborio na gori Božjoj.

6 On poruči Mojsiju: "Ja, tast tvoj Jetro, dolazim k tebi sa ženom tvojom i s obadva sina njezina, što su kod nje."

7 Mojsije se diže i izađe u susret tastu svojemu, nakloni se i poljubi ga. Tada se upitaše za zdravlje i uniđoše u šator.

8 I Mojsije ispripovjedi tastu svojemu sve, što učini Gospod faraonu i Egipćanima zbog Izraelaca, sve nevolje, što su ih bile zadesile na putu, i kako ih je izbavio Gospod.

9 Jetro se radovao svemu dobru, što ga je bio Gospod iskazao Izraelcima, kad ih je izbavljao iz vlasti Egipćana.

10 Tada reče Jetro: "Blagoslovljen da je Gospod, koji vas izbavi iz vlasti Egipćana i faraona i narod spasi iz vlasti Egipćana!

11 Da je Gospod veći od svih bogova, vidim sad iz toga, što se dogodi, kad su se oni onako oholo ponašali prema njima."

12 Jetro, tast Mojsijev, prinese tada Bogu žrtvu paljenicu i zaklanicu, i Aron dođe sa svima starješinama Izraelovim, da s tastom Mojsijevim održe pred Bogom gozbu žrtvenu.

13 Drugi dan održa Mojsije sjednicu sudničku, da sudi narodu. Narod se tiskao oko Mojsija od jutra do navečer.

14 Kad vidje tast Mojsijev, što sve ima on da radi s narodom, reče: "Što imaš toliki posao s narodom? Zašto sjediš ti sam na sudu, a sav narod tiska se oko tebe od jutra do večera?"

15 Mojsije odgovori tastu svojemu: "Narod dolazi k meni, da dobije odluke Božje,

16 Kadgod imaju kakvu pravdu, dolaze k meni, da im sudim i govorim Božje zakone i odredbe njegove."

17 A tast Mojsijev reče mu: "Nije dobro kako radiš.

18 Ti i ljudi, što dolaze preda te, muče se kod toga; jer je taj rad pretežak za te; ne možeš mu sam odoljeti.

19 Pa poslušaj savjet, što ću ti ga dati, i Bog će biti s tobom! Ti zastupaj narode kod Boga i prinosi želje njihove pred Boga!

20 Onda ih uči zakonima i naredbama i pokazuj im put, kojim da idu, i djela, koja da rade!

21 Ujedno izaberi iz svega naroda ljude valjane, koji se Boga boje, pouzdane i nesebične i postavi ih za predstojnike nad tisuću, nad stotinu, nad pedeset i nad deset!

22 Oni neka sude narodu u svako doba! Svaki važniji slučaj neka ipak predlože tebi! U stvarima manje važnim neka odlučuju sami! Tako olakšaj sebi teret; a oni neka ga nose s tobom!

23 Ako tako učiniš, i Bog ti to dopusti, moći ćeš izdržati, i sav će taj narod zadovoljan otići kući."

24 Mojsije posluša savjet tasta svojega i učini sve, što mu svjetova.

25 Iz svega Izraela izabra Mojsije ljude valjane, i postavi ih za predstojnike narodu: nad tisuću, nad stotinu, nad pedeset i nad deset.

26 Oni su imali suditi u svako doba, a sve teže slučajeve morali su predlagati Mojsiju, a manje teške stvari odlučili bi sami.

27 Nato Mojsije otpusti tasta svojega, i ovaj se vrati natrag u domovinu svoju.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)