biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospod zapovjedi Mojsiju:

2 "Naloži sinovima Izraelovim, da okrenu i da se utabore pred Pi-Hahirotom između Migdola i mora! Naprema Baal-Sefonu postavite tabor uz more!

3 Faraon će tada misliti za sinove Izraelove: 'Zabasaše u zemlji, pustinja ih drži zatvorene.'

4 Tada ću otvrditi srce faraonu, tako da pođe za njima u potjeru, da pokažem moć svoju na faraonu i na svoj vojsci njegovoj i da Egipćani spoznaju, da sam ja Gospod." I oni učiniše tako.

5 Kad bi javljeno kralju egipatskomu, da je pobjegao narod, promijeni se mišljenje faraonovo i njegovih sluga prema narodu, te se upitaše: "Što učinismo, te pustismo Izraele iz službe svoje?"

6 On upreže u kola svoja i uze vojsku svoju sa sobom.

7 Šest stotina kola izabrarih i što je god bilo kola u Egiptu povede sa sobom, i na svima ovima najbolje borce.

8 Tako otvrdi Gospod srce faraonu, kralju egipatskomu. On pođe u potjeru za sinovima Izraelvim, a sinovi Izraelovi izađoše pod rukom jakom.

9 I tjeraše ih tako Egipćani sa svima konjima od kola faraonovih sa spregama njegovim i s ostalom vojskom, i dostigoše ih, kad su taborili na moru, kod Pi-Hahirota pred Baal-Sefonom,

10 Kad se približi faraon, a sinovi Izraelovi izbliže pogledaše i opaziše, da Egipćani idu za njima, vrlo se uplašiše sinovi Izraelovi i zavapiše glasno Gospodu za pomoć.

11 Rekoše Mojsiju: "Zar nema grobova u Egiptu, pa nas odvede, da poumremo u pustinji? Što nam to učini, te nas izvede iz Egipta?

12 Zar ti ne rekosmo već u Egiptu: "Pusti nas u miru! Mi hoćemo služiti Egipćanima! Jest, bolje bi bilo po nas, da služimo kao robovi Egipćanima, nego da izginemo ovdje u pustinji."

13 A Mojsije reče narodu: "Ne bojte se! Čekajte samo, i vidjet ćete, da će vam Gospod pomoći danas, jer kako danas vidite Egipćane, nećete ih više vidjeti tako dovijeka.

14 Gospod će se boriti za vas. Vi možete biti posve mirni."

15 I Gospod reče Mojsiju: "Što vičeš k meni? Zapovjedi sinovima Izraelovim, neka krenu na put!

16 A ti digni štap svoj gore, pruži ruku svoju na more i razdijeli ga, da mogu sinovi Izraelovi ići kroz more po suhu!

17 A ja ću otvrditi srce Egipćanina, da pođu za njima, i pokazat ću moć svoju na faraonu i na svoj vojsci njegovoj, na kolima njegovim i spregama.

18 I Egipćani će spoznati, da sam ja Gospod, kad pokažem moć svoju na faraonu, na kolima njegovim i spregama njegovim."

19 Tada promijeni anđeo Božji, koji je išao pred vojskom Izraelovom, svoje mjesto i stavi se iza njih. A stup od oblaka pred njima promijeni mjesto svoje i stupi iza njih.

20 Tako on dođe da stoji među vojskom Egipćana i vojskom Izraelaca. Na jednoj strani bio je oblak mračan, na drugoj strani rasvjetljivao je noć. Tako se ne mogoše cijelu noć približiti jedan drugome.

21 I pruži Mojsije ruku svoju na more. Tada dade Gospod cijelu noć uzbijati more natrag jakim vjetrom istočnim i osuši more, i vode se razdijeliše.

22 Sinovi Izraelovi koračali su posred mora po suhu, a vode su im stajale kao zid s desne i s lijeve strane.

23 A Egipćani se dadoše u potjeru za njima, i svi konji faraonovi, kola i sprege njegove pođoše za njima usred mora.

24 U doba straže jutarnje pogleda Gospod u stupu od ognja i od oblaka na vojsku Egipćana i smete vojsku egipatsku.

25 Zakoči točkove kolima njihovim i učini, da su jedva mogla naprijed. Tada povikaše Egipćani: "Bježimo od Izraelaca; jer se Gospod bori za njih proti Egipćanima!"

26 I zapovjedi Gospod Mojsiju: "Pruži ruku svoju na more, da se natrag vrate vode na Egipćane, na kola i sprege njihove!"

27 Kad Mojsije pruži ruku svoju na more, more u osvit dana vrati se natrag na staro mjesto svoje, dok su Egipćani bježali prema njemu. Tako Gospod utjera Egipćane u sredinu mora.

28 Vode se vratiše natrag i potopiše kola i sprege cijele vojske faraonove, što dođoše za njima u more. Ni jedan od njih ne ostade na životu.

29 A sinovi Izraelovi išli su po suhu posred mora, i vode su im stajale kao zid s desne i s lijeve strane.

30 Tako izbavi Gospod u onaj dan Izraelce iz ruke Egipćana. Izraelci vidješe Egipćane mrtve na obali morskoj,

31 Kad vidješe Izraelci veliko djelo čudesno, što ga je bio Gospod učinio na Egipćanima, poboja se narod Gospoda i pouzda se u Gospoda i u slugu njegova Mojsija.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)