biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Nato zapovjedi Gospod Mojsiju i Aronu u zemlji egipatskoj ovo:

2 "Ovaj mjesec neka vam bude početak mjesecima; neka vam bude prvi mjesec u godini!

3 Objavite svoj zajednici sinova Izraelovih: Desetoga dana ovog mjeseca svaki od vas neka priskrbi sebi jedno janje, jedno janje za obitelj ili kuću!

4 Ako li je obitelj premalena za jedno janje, neka ga uzme skupa sa susjedom svojim, koji joj je najbliži, a no broju osoba. Proračunajte, koliko svaki može pojesti od janjeta!

5 Janje ima da bude bez pogrješke, muško, od godine dana; smijete uzeti janje od ovaca ili od koza.

6 Čuvajte ga do četrnaestoga dana ovog mjeseca; a onda neka ga zakolje sva zajednica sinova Izraelovih podvečer!

7 Neka se uzme neŠto od krvi, i neka se njom pomažu oba dovratnika i nadvratnik na kućama, u kojima će se jesti!

8 Iste noći neka se jede meso pečeno na ognju, uz to kruh nekvasan, i zelje gorko neka se pri tom jede!

9 Ne jedite od toga ništa sirovo ili u vodi kuhano, nego samo na ognju pečeno, i to tako, da je još glava spojena s nogama i nutarnjim dijelovima.

10 Ništa od toga ne ostavite do jutra; što bi od toga preostalo do jutra, spalite na ognju!

11 Ovako ga imate jesti: Imajte bokove opasane, obuću na nogama i štap u ruci i jedite ga u hitnji; to je paša Gospodnja.

12 Jer ću u toj noći proći kroz zemlju egipatsku i pobit ću sve prvorođence u zemlji egipatskoj, čovjeka i stoku, i sudit ću svima bogovima egipatskim, ja, Gospod.

13 Krv na kućama, u kojima stanujete, bit će vam znak zaštitni. Kad vidim krv, proći ću vas; i među vama neće će biti pomora, kad stanem ubijati po zemlji egipatskoj.

14 Taj dan neka vam bude za spomen! Svetkujte ga u čast Gospodu; kroz sve naraštaje svetkujte ga kao vječnu ustanovu!

15 Sedam dana jedite kruh nekvasan! Odmah prvi dan uklonite kvasac iz kuća svojih; jer svaki, koji bude što kvasno jeo od prvoga do sedmoga dana, bit će istrijebljen iz Izraela.

16 Dalje prvi dan držite svečani sastanak, a tako i sedmi dan održite sveti svečani sastanak! Ta dva dana ne radite nikakva posla! Samo što svaki treba za hranu, smijete sebi zgotoviti.

17 Tako dakle svetkujte svetkovinu nekvasnih kruhova, jer upravo na taj dan izvedoh čete vaše iz zemlje egipatske. Zato držite taj dan kao vječnu ustanovu kroz sve naraštaje!

18 Četrnaesti dan prvoga mjeseca podvečer jedite kruh nekvasan sve do navečer dvadeset i prvog dana toga mjeseca!

19 Kroz sedam dana neka se ne nađe kvasac u kućama vašim. Svaki koji bude jeo što kvasno, bit će istrijebljen iz zajednice izraelske, bio tuđinac ili domorodac u zemlji.

20 Ništa kvasno ne smijete jesti; u svim stanovima svojim jedite samo kruh nekvasan!"

21 Mojsije sazva sve starješine izraelske i zapovjedi im: "Idite, donesite sebi janjad za obitelji svoje i zakoljite Pashalno janje!

22 Uzmite kitu hisopa, zamočite je u krv u zdjeli i krvlju u zdjeli pomažite nadvratak i oba dovratka! Nitko od vas neka ne izlazi na vrata svoje kuće do jutra!

23 Kad onda izađe Gospod, da bije Egipat, i vidi krv na gornjem pragu i na oba dovratka, proći će Gospod mimo vrata i neće dati anđelu pogubitelju da uđe u kuće vaše, pa da ubija.

24 Držite ovo kao zakon, što vrijedi za vas i za djecu vašu u vječna vremena.

25 I kad dođete u zemlju, koju će vam dati Gospod, kao što je obećao, držite taj običaj!

26 Kad vas onda zapitaju djeca vaša: Kakav vam je taj običaj?

27 Onda odgovorite: To je Pashalna žrtva za Gospoda, koji prođe mimo kuća sinova Izraelovih u Egiptu, kad je ubijao Egipćane, a naše kuće sačuvao." Tada se narod nakloni i baci se ničice.

28 Sinovi Izraelovi otidoše tada i učiniše tako; kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju i Aronu, tako izvršiše oni.

29 U po noći dogodi se, da Gospod pobi sve prvorođence u zemlji egipatskoj, od prvorođenca faraonova, koji bi ga imao naslijediti na prijestolju, pa do prvorođenca sužnja, koji je ležao u tamnici, isto tako svako prvenče od stoke.

30 U onoj noći ustade faraon sa svima slugama svojim i sa svima Egipćanima, i nastade velik jauk u Egiptu, jer nije bilo kuće, u kojoj nije ležao mrtvac.

31 Još u noći dozva on Mojsija i Arona i reče: "Ustajte, idite iz naroda mojega, vi i sinovi Izraelovi! Otidite, služite Gospodu, kao Što ste molili!

32 I ovce svoje i goveda uzmite sa sobom, kao što ste zahtijevali! Idite, pa molite i za me blagoslov!"

33 Egipćani su navaljivali na narod, da brže idu iz zemlje, jer su mislili: "Mi inače svi pomrijesmo."

34 Tako uze narod tijesto svoje, još prije nego uskisnu. Naćve svoje, umotane u ogrtače njihove, ponesoše na ramenima.

35 Sinovi Izraelovi učiniše po uputi Mojsijevoj i izmoliše od Egipćana dragocjenosti srebrnih i zlatnih i haljina.

36 A Gospod je bio učinio, da Egipćani budu naklonjeni prema narodu, tako da im ispuniše molbe. Tako uzeše plijen od Egipćana.

37 I otidoše sinovi Izraelovi od Ramsesa u Sukot, oko šest stotina tisuća pješaka, samih ljudi, ne uračunavši žene i djecu.

38 Ali i mnogo naroda, što pritječe, zaputi s njima, i ovce i goveda, silna množina stoke.

39 Od tijesta, što su ga bili ponijeli sa sobom iz Egipta, ispekoše pod pepelom pogače nekvasne; jer nije bilo uskislo, kako su ih bili potjerali Egipćani, pa se ne mogoše dulje zadržati i spremiti sebi brašnjenice za put.

40 Vrijeme, što su ga sinovi Izraelovi proboravili u Egiptu, iznosilo je četiri stotine i trideset godina.

41 Kad se navrši četiri stotine i trideset godina, upravo u taj dan izađoše sve čete Gospodnje iz zemlje egipatske.

42 To je bila noć bdjenja za Gospoda, kad ih izvede iz zemlje egipatske. To je noć, koju moraju u čast Gospodu svetkovati svi sinovi Izraelovi kroz sve naraštaje.

43 Gospod zapovjedi Mojsiju i Aronu: "Ovo vrijedi kao zakon za Pashu: Ni jedan tuđinac ne smije od nje jesti.

44 Svaki za novac kupljeni rob smije ipak jesti od nje, ako si ga obrezao.

45 Došljak i najamnik ne smije jesti od nje.

46 U jednoj i istoj kući mora se jesti. Ne smiješ ništa od mesa iznijeti is kuće, i ne smijete na njoj prelomiti kostiju.

47 Sva zajednica Izraelaca ima je tako obdržavati.

48 A ako je kod tebe tuđinac i hoće da svetkuje Pashu u čast Gospodu, onda se moraju svi muški obrezati. Tada smije doći na svečanost i ima vrijediti kao domaći. Ali neobrezan ne smije jesti od nje.

49 Za domaćega kao za tuđinca, koji boravi kod vas, neka vrijedi jedan i isti zakon!"

50 Svi sinovi Izraelovi učiniše tako; kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju i Aronu, izvršiše tako.

51 Upravo taj dan izvede Gospod sinove Izraelove iz zemlje egipatske po četama njihovim uređene.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)