biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Gospod reče Mojsiju: "Evo, učinit ću da budeš prema faraonu moćan kao Bog; a brat tvoj Aron bit će govornik tvoj.

2 Njemu kaži sve, što ti naložim; a brat tvoj Aron neka onda predloži faraonu, da pusti sinove Izraelove iz zemlje svoje.

3 Ja ću ipak otvrditi srce faraonu i tako učiniti u zemlji egipatskoj mnoge znake i čudesa.

4 Jer vas faraon neće poslušati, učinit ću, da Egipćani osjete moć moju, i izvest ću čete svoje, narod svoj, sinove Izraelove, iz zemlje egipatske uz velike dokaze moći svoje.

5 Tada će Egipćani spoznati, da sam ja Gospod, kad pružim ruku svoju proti Egipćanima i sinove Izraelove izvedem iz njihove sredine."

6 Mojsije i Aron učiniše točno tako, kako im bio zapovjedio Gospod.

7 Mojsiju je bilo osamdeset godina, a Aronu osamdeset i tri godine, kad su pregovarali s faraonom.

8 I reče Gospod Mojsiju i Aronu:

9 "Ako vas pozove faraon: 'Učinite ipak kakvo kakvo čudo', onda reci Aronu: 'Uzmi štap svoj i baci ga pred faraona i postat će tada zmija.' "

10 Mojsije i Aron otidoše k faraonu i učiniše tako, kako im zapovjedi Gospod. Aron baci štap svoj pred faraona i sluge njegove, i pretvori se u zmiju.

11 I faraon dozva mudrace i vračare, i čarobnjaci egipatski učiniše isto tako svojim tajnim čaranjem.

12 Svi baciše štapove svoje, i pretvoriše se štapovi u zmije. Ali štap Aronov proždrije štapove njihove.

13 A srce faraonovo ostade tvrdo; i on ih ne posluša, kao što je bio unaprijed rekao Gospod.

14 Tada reče Gospod Mojsiju: "Srce faraonovo otvrdnu; on neće da pusti narod.

15 Idi sutra rano k faraonu, kad on polazi k rijeci, i stani prema njemu na obali Nila! Uzmi sa sobom štap, što se pretvorio u zmiju.

16 I ti ćeš mu reći: 'Gospod, Bog Hebreja, posla me k tebi, da ti zapovjedim, da pustiš narod moj, da mi služi u pustinji. Ipak ti do sada nisi poslušao.

17 Ovako veli Gospod: Po ovom ćeš spoznati, da sam ja Gospod: Evo gle, udarit ću sada štapom u mojoj ruci po vodi Nilu, i ona će se pretvoriti u krv.

18 Ribe će u Nilu poginuti, Nil će zasmrdjeti, i grstit će se Egipćanima piti vodu iz Nila.' "

19 Dalje zapovjedi Bog Mojsiju: "Naloži Aronu da uzme štap svoj i pruži ruku svoju na vode u Egiptu, na njegove rijeke, prokope, bare i na sve jame njegove, da postane krv! I bit će krv posvuda u zemlji egipatskoj, pa i u posudama drvenim i kamenim."

20 Mojsije i Aron učiniše tako, kako im bio zapovjedio Gospod. On diže štap i udari njim po vodi u Nilu pred očima faraona i sluga njegovih. Tada se sva voda u Nilu pretvori u krv.

21 Ribe u Nilu poginuše, i Nil zasmrdje, tako da Egipćani nijesu više mogli piti vode iz Nila; posvuda u zemlji egipatskoj bila je krv.

22 Ali čarobnjaci egipatski učiniše isto svojim čaranjem. Tako ostade srce faraonovo tvrdo, i on ih ne posluša, kao što je bio unaprijed rekao Gospod.

23 Faraon se okrenu, otide kući i ne primi ni to k srcu.

24 A Egipćani su svi kopali oko Nila, da nađu vode za piće; jer nijesu mogli piti vode iz Nila.

25 Tako prođe punih sedam dana, otkako je Gospod bio udario Nil.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)