biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Nato otidoše Mojsije i Aron i rekoše faraonu: "Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: 'Pusti narod moj da ide, da mi u pustinji slavi svetkovinu!' "

2 A faraon odgovori: "Tko je Gospod, da ga poslušam i pustim da ide Izrael? Ne poznam Gospoda, a i neću pustiti Izraela."

3 Oni odgovoriše: "Bog Hebreja objavi nam se; pa molimo, jer bismo htjeli da idemo tri dana hoda daleko u pustinju, da tamo žrtvujemo Gospodu, Bogu svojemu, da nas ne pohodi kugom ili mačem."

4 Ali im kralj egipatski reče: "Mojsije i Arone, zašto odvraćate narod od rada njegova? Idite za svojim poslom!"

5 Dalje reče faraon: "Eto, već je previše besposličara u zemlji; a vi hoćete još i ove odvratiti od njihovih poslova!"

6 U isti još dan izdade faraon narednicima naroda i nadzornicima njegovim ovu zapovijed:

7 "Ne dajite više narodu kao do sada slame za pravljenje opeke! Neka idu sami skupljati sebi slamu!

8 Ali tražite od njih onoliko opeka, koliko su ih do sada pravili, i od toga ništa ne smanjujte, jer su lijeni, zato zahtijevaju: 'Hoćemo da idemo žrtvovati Bogu svojemu.'

9 Ljudima se mora posao oteščati, da budu na njemu zaposleni i da ne slušaju ludih brbljanja."

10 Narednici i nadzornici naroda otidoše i saopćiše narodu zapovijed: "Ovako govori faraon: 'Više vam ne dam slame.

11 Idite sami i donosite sebi slamu, gdje je nađete! A od posla vam se vašega ne smanjuje ništa.' "

12 I raziđe se narod po svoj zemlji egipatskoj, da skuplja strnjiku za pravljenje pljeve.

13 A narednici ih gonili: "Imate svaki dan čitav posao posvršavati kao prije, kad je još bilo slame!"

14 I korilo se nadzornike sinova Izraelovih, koje su bili postavili nad njima narednici faraonovi, i prigovaralo im se: "Zašto posljednjih dana ne dovršiste određeni broj opeka kao prije?"

15 Tada dođoše nadzornici sinova Izraelovih k faraonu i upitaše ga plačući: "Zašto daješ, da se tako radi sa slugama tvojim?

16 Slama se više ne daje slugama tvojim, a ipak se nalaže: 'Opeke nam pravite!' Pa i tuče se sluge tvoje; a krivnja je na tvojemu narodu."

17 A on odgovori: "Lijeni ste, lijeni ste; zato zahtijevate: 'Mi hoćemo da idemo žrtvovati Gospodu.'

18 Sad hajdete na rad; slama vam se neće davati, ali određeni broj opeka imate izručiti!"

19 Nadzornici sinova Izraelovih vidješe, da su u teškom položaju zbog zapovijedi, da se ne smije ništa smanjiti od opeka na dan.

20 Kad otidoše od faraona, sretoše Mojsija i Arona, koji su čekali na njih.

21 Njima poviknuše: "Gospod neka vam uračuna i sudi, što učiniste, da se posve omrazismo faraonu i slugama njegovim; jer im dadoste mač u ruku, da nas poubiju!"

22 Tada se Mojsije obrati Gospodu i pomoli se: "O Gospode, zašto navuče toliko zlo na ovaj narod? Zašto me posla ovamo?

23 Otkako otidoh k faraonu da pregovaram s njim po nalogu tvojem, muči on narod još gore, a ti ne činiš ništa, da izbaviš narod svoj."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)