biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Mojsije reče: "Ali ako mi ne budu vjerovali i ne poslušaju me, nego reknu: 'Nije ti se Gospod objavio!' "

2 Tada mu reče Gospod: "Što ti je to u ruci? Odgovori: "Štap."

3 I zapovjedi on: "Baci ga na zemlju!" On ga baci zemlju, a on posta zmija; a Mojsije pobježe od nje.

4 I Gospod zapovjedi Mojsiju: "Pruži ruku svoju i primi je za rep!" On pruži ruku i uhvati je, a ona opet posta štap u ruci njegovoj.

5 "Tako moraju vjerovati, da ti se je objavio Gospod, Bog otaca njihovih, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev."

6 Dalje mu reče Gospod: "Umetni ruku svoju u njedra svoja!" On umetnu ruku svoju u njedra, a kad je opet izvadi, gle, bila je ruka njegova od gube bijela kao snijeg.

7 Nato zapovjedi: "Umetni još jedanput ruku svoju u njedra svoja!" On umetnu ruku svoju još jedanput u njedra, i kad je opet izvadi iz njedara svojih, gle, bila je opet kao ostalo tijelo njegovo.

8 Ako ti dakle ne htjednu vjerovati i ne poslušaju na prvi znak, vjerovat će na drugi znak.

9 Ako li ne budu vjerovali na ta obadva znaka i ne poslušaju te, onda uzmi malo vode iz Nila i prolij je na suho tlo! Tada će se voda, što si je uzeo iz Nila, na suhom tlu pretvoriti u krv.

10 A Mojsije reče Gospodu: "Ipak ne, Gospode; ja nijesam čovjek rječit, koji zna govoriti. Nijesam prije bio, a nijesam ni sada, otkad govoriš sa slugom svojim, nego sam sporih usta i spora jezika."

11 Ali Gospod mu odgovori: "Tko dade usta čovjeku? Tko ga učini nijemim ili gluhim, okatim ili slijepim? Ne činim li to ja, Gospod?

12 Idi dakle! Ja ću biti s ustima tvojim i učit ću te, što ćeš govoriti."

13 Ali on reče: "Ne, o Gospode, molim pošlji, koga drugoga."

14 Sada se rasrdi Gospod na Mojsija i reče: "Nije li ti brat Aron još tu, Levit? Znam, da on veoma rječit i dobro može govoriti. Gle, on je već na putu, da te susretne, a kad te vidi, obradovat će se od srca.

15 Govori s njim, metni mu ove riječi u usta; a ja ću tvoj i njegov govor voditi i nadahnut ću vam, što ćete činiti.

16 On neka za te govori narodu, i on neka bude govornik mjesto tebe, a ti ćeš njemu biti mjesto Boga!

17 Uzmi taj štap u ruku i s njim čini čudesne znake!"

18 I Mojsije vrati se natrag k tastu svojemu Jetru i zamoli ga: "Htio bih da se vratim natrag k plemenima svojim u Egipat, da vidim, da li su još živi." Jetro odgovori Mojsiju: "Idi u miru!"

19 Gospod naime bio je Mojsiju u zemlji midjanskoj zapovjedio: "Idi vrati se sada natrag u Egipat, jer su mrtvi svi, koji su ti radili o glavi."

20 Mojsije uze dakle ženu svoju i sinove svoje, posadi ih na magarca i vrati se natrag u Egipat. A štap Božji uze Mojsije u ruku.

21 Još reče Gospod Mojsiju: "Kad se vratiš u Egipat, pazi, i čini pred faraonom sva čudesna djela, što ih dadoh u tvoju vlast; ali pak ću učiniti da mu otvrdne srce da ne pusti naroda da ide.

22 Tada reci faraonu: 'Ovako veli Gospod: Izrael je prvorođeni sin moj.

23 Zapovijedam ti: "Pusti sina mojega da ide, da mi služi!" Ako li ga ne pustiš da ide, onda ću usmrtiti prvorođenoga sina tvojega.' "

24 Putem u prenoćištu stane Gospod na put Mojsiju i htjede ga usmrtiti.

25 Tada Zipora uze oštar kamen, obreza njim prednju kožicu sina svojega, baci mu je pred noge i reče; "Zaista si mi krvav zaručnik!"

26 Potom ga pusti. Ona tada upotrijebi riječ: "krvav zaručnik" zbog obrezanja,

27 Gospod je bio zapovjedio Aronu: "Izađi u pustinju u susret Mojsiju!" Tako on zaputi, stiže ga na gori Božjoj i poljubi ga.

28 I Mojsije reče Aronu sve riječi Gospodnje, s kojima mu bio predao njegovo poslanje, i sve čudesne znake, što mu ih bio naložio da čini.

29 Mojsije i Aron otiđoše i skupiše sve starješine sinova Izraelovih.

30 Aron im reče sve, što je bio Gospod naložio Mojsiju, i ovaj učini čudesne znakove pred očima naroda.

31 Narod mu vjerova, i kad čuše, da se je Gospod zauzeo za sinove Izraelove, i pogledao na nevolju njihovu, nakloniše se i baciše se ničice.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)