biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Abraham je bio uzeo još drugu ženu, po imenu Keturu.

2 I ona mu rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha.

3 Jokšanu se rodi Šeba i Dedan. Potomci Dedanovi bili su Ašurimi, Letušimi i Leumimi.

4 Sinovi Midjanovi bili su Efa, Efer, Henok, Abida i Eldaa. Sve su ovi potomci Keturini.

5 A Abraham predade Izaku sve imanje svoje.

6 Sinovima inoča, što ih je imao Abraham, dade Abraham samo darove i otpravi ih dok je još živio, od sina svojega Izaka prema istoku u istočnu zemlju.

7 A ovo je broj godina, što ih preživje Abraham: sto sedamdeset i pet godina.

8 Tada preminu Abraham, u lijepoj starosti umrije, star i sit života, pa bi pridružen ocima svojim.

9 Sinovi njegovi Izak i Išmael pokopaše ga u pećini Makpeli na polju sina Sohara Hiteja Efrona, sina Soharova, istočno od Mamre,

10 Na polju, što ga je bio Abraham kupio od sinova Hetovih. Tamo bijahu pokopani Abraham i žena njegova Sara.

11 Po smrti Abrahamovoj blagoslovi Bog sina njegova Izaka. Izak je prebivao kod studenca Lahaj Roi.

12 Ovo je potomstvo Išmaela, sina Abrahamova, kojega je bila Abrahamu rodila Egipćanka Agara, sluškinja Sarina,

13 Ovo su imena sinova Išmaelovih, po njihovim plemenima poredana: "Prvorođenac Išmaelov Nabajot, onda Kedar, Adbeel, Mibsam,

14 Mišma, Duma, Masa,

15 Hadar, Tema, Jetur, Nafiš i Kedma,

16 To su sinovi Išmaelovi, i to su imena njihova po selima i šatorištima njihovim, dvanaest knezova po plemenima njihovim.

17 Godine života Išmaelova iznosile su sto i trideset i sedam godina. Zatim izdahnu; umrije i bi pridružen svojim precima.

18 Sinovi Išmaelovi prebivali su od Havile do Šura, koji leži istočno od Egipta u smjeru prema Asiriji. U blizini sve braće svoje naseliše se prkosno.

19 Ovo je potomstvo Izaka, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak.

20 A Izaku je bilo četrdeset godina, kad se oženi Rebekom kćerju Sirijca Betuela iz Padam-Arama, sestrom Sirijca Labana,

21 I Izak se molio Gospodu za ženu svoju, jer nije imala djece. Gospod ga usliši, i tako žena njegova Rebeka zatrudnje.

22 A kad su se sudarala djeca u utrobi njezinoj, reče ona: "Ako je tomu tako, što će onda biti od mene?" Ona otide da pita Gospoda.

23 Gospod joj odgovori: "Dva su naroda u utrobi tvojoj, dva plemena će se odvojiti u utrobi tvojoj; jedno će biti jače od drugoga, i starije služit će mlađemu."

24 I kad dođe vrijeme da rodi, a to zaista blizanci, bili su u tijelu njezinu.

25 Prvi koji se pojavi, bio je crvenkast, sav kao runo rutav. Zato mu nadjenuše ime Ezav.

26 A poslije se pojavi brat njegov; njegova se ruka prihvatila za petu, Ezava. Zato mu nadjenuše ime Jakov. Bilo je Izaku šezdeset godina kad se oni rodiše.

27 I kad dječaci odrastoše, posta Ezav dobar lovac, čovjek pustinje. A Jakov je bio čovjek krotak, koji je ostao kod šatora.

28 Izak je više volio Ezava, jer je rado jeo lovinu, a Rebeka je više voljela Jakova.

29 Jednom skuhao Jakov jelo. Tada Ezav dođe iz pustinje sav gladan.

30 Ezav reče Jakovu: "Daj mi brže da jedem toga crvenoga jela; jer gladan sam sav!" Zato se prozva Edom.

31 Jakov reče: "Prodaj mi najprije svoje pravo prvorodstva!"

32 Ezav reče: "Ah, moram eto da umrem; što će mi to pravo prvorodstva?"

33 A Jakov reče: "Zakuni mi se najprije!" I zakle mu se i prodade tako svoje pravo prvorodstva Jakovu.

34 Nato Jakov dade Ezavu kruha i jela od leće. On je jeo i pio, ustao i otišao. Tako je malo cijenio Ezav pravo prvorodstva.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)