biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Poslije ovih događaja stavi Bog Abrahama na kušnju i reče mu: "Abrahame!" On odgovori: "Evo me!"

2 On reče: "Uzmi Izaka, sina tvojega, jedinca svojega, kojega ljubiš, pa idi u pokrajinu Moriju i ondje ga prinesi sa žrtvu paljenicu na jednom od brda, za kojega ću ti reći!"

3 Abraham drugoga jutra rano osamari magarca svojega, uze sa sobom dvojicu od svojih sluga i sina svojega Izaka, nacijepa drva za žrtvu paljenicu, diže se tada i pođe prema mjestu, za kojega mu je Bog rekao.

4 Treći dan podiže Abraham oči svoje i ugleda mjesto u daljini.

5 Tada reče Abraham slugama svojim: "Ostanite ovdje s magarcem a ja i dječak poći ćemo tamo, da se poklonimo, pa ćemo se opet vratiti k vama."

6 Nato uze Abraham drva za žrtvu paljenicu i naprti ih Izaku, sinu svojemu. On sam uze oganj i nož sa sobom, i tako pođoše obojica zajedno.

7 Tada reče Izak ocu svojemu Abrahamu: "Oče!" On odgovori: Evo me, sine!" I zapita: "Evo oganj i drva, ali gdje je janje za žetvu paljenicu?"

8 Abraham odgovori: "Bog će već pribaviti janje za žrtvu paljenicu, sine!" Tako su išla obojica zajedno dalje.

9 Kad dođoše na mjesto, što mu ga je bio Bog pokazao, načini Abraham ondje žrtvenik i naslaga drva na njega. Sveza sina svojega Izaka i metnu ga na žrtvenik, na drva odozgor.

10 Nato Abraham pruži ruku svoju i prihvati za nož, da zakolje sina svojega.

11 Ali anđeo Gospodnji povika mu s neba: "Abrahame, Abrahame" On odgovori: "Evo me!"

12 Anđeo reče: "Ne stavljaj ruku na dječaka i ne učini mu ništa, jer sad znam, da se Boga bojiš i da mi nijesi uskratio jedinoga sina svojega."

13 Kad Abraham pogleda oko sebe, vidje odzada ovna, što se bio rogovima svojim zapleo u trnju. Abraham ode tamo, dovede ovna i prinese ga mjesto sina svojega kao žrtvu paljenicu.

14 Abraham prozva to mjesto "Jahve-Jire", (znači, Gospod-Pribavljač) tako da se i danas još kaže: "Na brdu Gospoda bit će pribavljeno"

15 Tada anđeo Gospodnji povika Abrahamu po drugi put s neba,

16 I reče: "Kunem se sobom, glasi riječ Gospodnja: Zato, što si to činio i nijesi mi uskratio jedinoga sina svojega.

17 Blagoslovit ću te obilno i potomstvo ću tvoje umnožiti kao zvijezde na nebu i kao pijesak na obali morskoj, i potomstvo će tvoje osvojiti vrata neprijatelja svojih.

18 I bit će blagoslovljeni u potomstvu tvojem svi narodi na zemlji zato, jer si poslušao glas moj."

19 Potom se Abraham vrati k slugama svojim. Digoše se i otidoše zajedno u Beer-Šebu, i Abraham je prebivao u Beer-Šebi.

20 Iza ovih događaja javiše Abrahamu ovo: "Gle, Milka rodi bratu tvojemu Nahoru sinove:

21 Husa, prvorođenca njegova, i brata njegova Buza, Kemuela, oca Aramova,

22 Keseda, Haza, Pildaša, Jidlafa i Betuela."

23 A Betuelu se rodi Rebeka. Ovih osam rodi Milka Nahoru, bratu Abrahamovu.

24 I inoča njegova, po imenu Reuma, rodi sinove, naime Tebaha, Gahama, Tahaša i Maaku.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)