biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Saraja, žena Abramova, nije mu rađala djece; a imala je sluškinju Egipćanku, po imenu Agaru.

2 Tada reče Saraja Abramu: "Gle, Gospod mi je uskratio djecu; uzmi dakle sluškinju moju za ženu; pa možda po njoj dođem do djece." Abram prista na riječ Sarajinu.

3 I Saraja, žena Abramova, uze Agaru Egipćanku, sluškinju svoju, iza deset godina, otkako se nastani Abram u zemlji kanaanskoj, i dade je Abramu, mužu svojemu, za ženu.

4 I on uđe k Agari, i ona zatrudnje. A kad ona opazi, da je trudna, prezre gospodaricu svoju.

5 Tada reče Saraja Abramu: "Uvredu, što mi se nanosi, ti si skrivio. Ja ti dadoh sluškinju svoju za ženu, a ona sad, kad vidje, da je trudna, prezire mene. Gospod neka sudi meni i tebi!"

6 Abram odgovori Saraji: "Gle, sluškinja tvoja u ruci je tvojoj; čini s njom, kako ti drago!" I Saraja stade s njom strogo postupati, te ona pobježe od nje.

7 Anđeo Gospodnji nađe je na studencu u pustinji, na studencu na putu u Šur.

8 I upita je: "Agaro, sluškinjo, Sarajina, odakle dolaziš i kamo ideš?" Ona odgovori: "Bježim od Saraje, gospodarice svoje."

9 Anđeo Gospodnji reče joj: "Vrati se natrag gospodarici svojoj i podvrgni se vlasti njezinoj!"

10 I još joj reče anđeo Gospodnji: "Umnožit ću potomstvo tvoje tako, da se neće moći prebrojiti od množine."

11 Dalje joj reče anđeo Gospodnji: "Eto, trudna si sad i rodit ćeš sina, kojemu nadjeni ime Išmael; jer Gospod usliši vapaj tvoj!

12 On će biti čovjek sličan divljemu magarcu; ruka će se njegova dizati na svakoga, a svačija ruka na njega, i boravit će u blizini sve svoje braće."

13 Tada ona prozva Gospoda, koji je bio s njom govorio: "Ti si Bog Svevidljiv"; jer, reče ona, "ja sam zaista gledala onoga, koji mene vidi i ostala živa."

14 Zato se zove studenac onaj Beer-Lahai-Roi "studenac Svevidljivoga". On leži, kako je poznato, između Kadeša i Bereda.

15 I Agara rodi Abramu sina, i Abram nazva sina, što mu ga darova Agara, Išmael.

16 Abramu je bilo osamdeset i šest godina, kad Agara rodi Abramu Išmaela.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)