biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U vrijeme Amrafela, kralja šinearskog, Arioka, kralja elasarskog, Kedorlaomera, kralja elamskog, i Tidala, kralja gojimskoga.

2 Dogodi se, da se ovi zaratiše s Berom kraljem sodomskim, Biršom, kraljem gomorskim, sa Šinabom, kraljem adminskim, sa Šemeberom, kraljem seboimskim i s kraljem u Beli, to jest u Soaru.

3 Svi se oni skupiše u dolini sidonskoj, gdje je Slano more.

4 Dvanaest godina bili su podložni Kedorlaomeru, ali se u trinaestoj odmetnuše.

5 A u četrnaestoj godini dođe Kedorlaomer i kraljevi, što su bili s njim, i poraziše Refaime u Aštarot Karnaimu, Zuzime u Hamu, Emime u ravnici kod Kirjatajimu,

6 I Horeje na gorama seirskim sve do El Parana, što leži na kraju pustinje.

7 Potom se vratiše i dođoše u En Mišpat, to jest Kadeš, i poraziše svu zemlju Amalečana i Amorejaca, što su prebivali u Hazezon Tamaru.

8 Tada izađoše kralj sodomski, kralj gomorski, kralj admonski, kralj seboimski i kralj u Bali, to jest u Soaru, i postaviše se u boj proti njih u dolini sidimskoj,

9 Proti Kedorlaomeru, kralju elamskom, Tidalu, kralju gojimskom, Amrafelu, kralju šinearskom, i Arioku, kralju elasarskom: četiri kralja proti petorice.

10 A u dolini sidimskoj bilo je mnogo jama, iz kojih se vadila smola. I kad su se kraljevi sodomski i gomorski dali u bijeg, popadoše u njih; ostali pobjegoše u gore.

11 Tada oni uzeše sa sobom sve blago Sodome i Gomore i svu hranu njihovu, pa otidoše.

12 Uzeše i Lota, sina brata Abramova, i blago njegovo i otidoše; on se je naime bio nastanio u Sodomi.

13 A dođe jedan, koji je bio utekao, i javi Abramu, Hebreju, koji je prebivao tada kod hrasta Mamre Amorejca, brata Eškolova i Anerova, koji su bili u savezu s Abramom.

14 A kad je čuo Abram, da su brata njegova zarobili i odveli, naoruža sluge svoje prokušane, trista i osamnaest ljudi, koji se rodiše u njegovoj kući, i pođe za njima u potjeru do Dana.

15 Noću razredi svoje ljude, udari na njih sa slugama svojim, razbi ih, i tjerao ih je do Hobe, koja leži sjeverno od Damaska.

16 Tako povrati natrag sve blago, i Lota, brata svojega, i njegovo blago povrati zajedno sa ženama i ostalim ljudima.

17 A kad se vraćao iza pobjede nad Kedorlaomerom i kraljevima, što su bili s njim u savezu, izađe mu u susret kralj sodomski u dolinu Šave, to jest, dolinu kraljevsku.

18 I Melkizedek, kralj salemski, donese kruh i vino, on je bio svećenik Boga svevišnjega;

19 I blagoslovi Abrama i reče: "Blagoslovljen da si, Abrame, od Boga svevišnjega, Stvoritelja neba i zemlje!

20 I neka je slavljen Bog svevišnji, koji predade neprijatelje tvoje u ruke tvoje!" Abram mu dade desetinu od svega.

21 A kralj sodomski reče Abramu: "Daj meni samo ljude, a blago zadrži za sebe!"

22 Ali Abram odgovori kralju sodomskomu: "Dižem ruku svoju Gospodu, Bogu Svevišnjemu, Stvoritelju neba i zemlje i zaklinjem se:

23 Ni konca, ni remena od obuće, ništa od svega, što je tvoje, ne uzimam, da ne rekneš: 'Ja sam obogatio Abrama'.

24 Ja neću ništa osim ono, što su pojeli momci, i dio ljudima, što su išli s menom, Aneru, Eškolu i Mamreu. Oni neka uzmu svoj dio!"Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)