biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo je popis potomaka Adamovih. Kad Bog stvori čovjeka, stvori ga na priliku Božju.

2 Kao muško i žensko stvori ih, blagoslovi ih i dade im ime čovjek, kad su bili stvoreni.

3 I poživje Adam sto i trideset godina i rodi mu se sin, koji mu je bio po obličju sličan, i nazva ga Set.

4 A rodivši mu se Set poživje Adam osam stotina godina, te mu se rode drugi sinovi i kćeri.

5 Tako poživje Adam svega devet stotina i trideset godina; i umrije.

6 A Set poživje sto i pet godina i rodi mu se Enoš.

7 A rodivši mu se Enoš poživje Set još osam stotina i sedam godina, te mu se rode sinovi i kćeri.

8 Tako poživje Set svega devet stotina i dvanaest godina; i umrije.

9 A Enoš poživje devedeset godina i rodi mu se Kenan.

10 A rodivši mu se Kenan poživje Enoš još osam stotina i petnaest godina, te mu se rode sinovi i kćeri.

11 Tako poživje Enoš svega devet stotina i pet godina; i umrije.

12 A Kenan poživje sedamdeset godina i rodi mu se Mahalalel.

13 A rodivši mu se Mahalalel poživje Kenan još osam stotina i četrdeset godina, te mu se rode sinovi i kćeri.

14 Tako poživje Kenan u svega devet stotina i deset godina; i umrije.

15 A Mahalalel poživje šezdeset i pet godina i rodi mu se Jared.

16 A rodivši mu se Jared poživje Mahalalel još osam stotina i trideset godina, te mu se rode sinovi i kćeri,

17 Tako poživje Mahalalel svega osam stotina i devedeset i pet godina; i umrije.

18 A Jared poživje sto i šezdeset i dvije godine i rodi mu se Henok.

19 A rodivši mu se Henok poživje Jared još osam stotina godina, te mu se rode sinovi i kćeri.

20 Tako poživje Jared svega devet stotina i šezdeset i dvije godine; i umrije.

21 A Henok poživje šezdeset i pet godina i rodi mu se Metuselah.

22 A rodivši mu se Metuselah poživje Henok hodeći s Bogom još trista godina, te mu se rode sinovi i kćeri.

23 Tako poživje Henok svega trista i šezdeset i pet godina.

24 I hodeći Henok jednako s Bogom, nestade ga jednoga dana, jer ga uze Bog.

25 A Metuselah poživje sto i osamdeset i sedam godina i rodi mu se Lamek.

26 A rodivši mu se Lamek poživje Metuselah još sedam stotina i osamdeset i dvije godine, te mu se rode sinovi i kćeri.

27 Tako poživje Metuselah svega devet stotina i šezdeset i devet godina; i umrije.

28 A Lamek poživje sto i osamdeset i dvije godine i rodi mu se sin,

29 Kojemu nadjenu ime Noa, pa reče: "Ovaj će nas tješiti u teškom poslu naših ruku na polju, što ga je prokleo Gospod."

30 A rodivši mu se Noa poživje Lamek još pet stotina i devedeset i pet godina, te mu se rode sinovi i kćeri.

31 Tako poživje Lamek svega sedam stotina i sedamdeset i sedam godina; i umrije.

32 A Noa, kad mu je bilo pet stotina godina, rodi mu se Šem, Ham i Jafet.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)