biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Adam spoznade Evu, ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Kaina, pa reče: "Dobih čovjeka s pomoću Gospoda."

2 Nato dobi još jednog sina, brata njegova Abela; Abel postade pastir, Kain ratar.

3 I poslije nekog vremena dogodi se, da Kain prinese Gospodu žrtvu od plodova poljskih.

4 I Abel žrtvova od prvina stada svojega, i to komade sala. Gospod pogleda milostivo na Abela i žrtvu njegovu,

5 A na Kaina i žrtvu njegovu ne pogleda. Tada se Kain rasrdi veoma i gledao je preda se mrko.

6 A Gospod upita Kaina: "Zašto si srdit i gledaš preda se tako mrko?

7 Jer ako pravo radiš, smiješ slobodno dignuti pogled? Ako li krivo radiš, ne vreba li tada pred vratima grijeh, kojega poželjenje upravljeno je k tebi, ali mu ti moraš gospodar biti?"

8 I jednoga dana, kad se je Kain sa svojim bratom Abelom, dok su bili na polju, nešto sporečkao, skoči Kain na brata svojega Abela i ubi ga.

9 Tada upita Gospod Kaina: "Gdje ti je brat Abel?" On odgovori: "Ne znam; zar sam ja čuvar brata svojega?"

10 Tada reče Gospodin: "Što si učinio? Glasno viče sa zemlje k meni krv brata tvojega.

11 I zato da si proklet, prognan od domaćeg tla, što je otvorilo usta svoja, da popije iz ruke tvoje krv brata tvojega.

12 Kad zemlju obradiš, neka ti više ne daje uroda; lutat ćeš i bježat ćeš po zemlji."

13 A Kain se potuži Gospodu: "Prevelika je kazna moja, a da bih je mogao snositi.

14 Eto, izgoniš me eto danas iz dobre zemlje; moram se kriti pred tobom, moram lutati i bježati po zemlji; tko god me susretne, ubit će me."

15 Tada mu Gospod reče: "Ne! Nego tko god ubije Kaina, bit će sedam puta osvećen." I Gospod načini Kainu znamen, da ga ne ubije nitko, koji ga susretne.

16 Kain ode nato ispred lica Gospodnjega i nastani se u zemlji Nod istočno od Edena.

17 Kain spoznade ženu svoju, ona zatrudnje i rodi Enoka. Kad ovaj, sazida grad, prozva grad po imenu sina svojega Enok.

18 Enoku se rodi Irad. Iradu se rodi Mehujael, Mehujaelu se rodi Metušael, Metušaelu se rodi Lamek.

19 Lamek uze sebi dvije žene. Jedna se zvala Ada, druga Sila.

20 Ada rodi Jabala, koji je bio pradjed onima, što stanuju pod šatorima i goje stoku.

21 Brat se njegov zvao Jubal, koji je bio pradjed svima gudačima i sviračima.

22 A Sila rodi Tubal-Kaina kovača, koji je pravio svakovrsno posuđe od mjedi i gvožđa. Sestra Tubal-Kainova bila je Naama.

23 Lamek reče ženama svojim: "Ada i Sila, čujte govor moj; žene Lamekove, poslušajte riječ moju: Ubio sam čovjeka koji me ranio i momka koji me udario.

24 Ako će Kain biti sedam puta osvećen, Lamek će biti sedamdeset i sedam puta."

25 Kad je Adam opet bio spoznao ženu svoju, i ona rodi sina, kojega nazva Set. Reče ona: "Bog mi dade drugoga sina na mjesto Abela, kojega ubi Kain."

26 I Setu se rodi sin i on ga nazva Enoš. Tada se počelo prizivati ime Gospodnje.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)